Główny inspektorat ochrony środowiska
Zakończenie kampanii pomiarowej jakości powietrza w Latoszynie i przeniesienie stacji mobilnej do Rudnika nad Sanem

 

W dniu 14 grudnia 2021 r. zakończona została roczna kampania pomiarowa jakości powietrza w Latoszynie Zdroju przy wykorzystaniu stacji mobilnej. Wyniki pomiarów wykorzystane zostaną w ocenie jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2021.

Od stycznia 2022 r. roczną kampanią pomiarową objęta zostanie miejscowość Rudnik nad Sanem. Na stacji prowadzone będą automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10, w którym oznaczany będzie benzo(a)piren.

Dane ze stacji będą dostępne na mapie bieżących danych pomiarowych Portalu Jakości Powietrza GIOŚ.Mobilna stacja pomiarowa w Rudniku nad Sanem 

Dodatkowo informujemy, iż Rudnik nad Sanem znajduje się w tzw. „strefie podkarpackiej” będącej jedną z dwóch stref wykorzystywanych w rocznych ocenach jakości powietrza w województwie podkarpackim.