Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i informowania oraz ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 29.12.2021 r. na stacji:

  • Myślenice, ul. Solidarności  – 164 µg/m3

oraz przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 29.12.2021 r. na stacjach:

  • Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej – 148 µg/m3
  • Szczawnica, Park Dolny – 107 µg/m3

Przewidywane jest ryzyko wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 30.12.2021 r.
Prognozowane na dzień 30.12.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasto na prawach powiatu Kraków oraz powiaty: krakowski, oświęcimski i wielicki

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.