Główny inspektorat ochrony środowiska
Kontynuacja pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w Opatowie

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2022, w Opatowie przy ul. Partyzantów kontynuowane będą pomiary manualne w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu  B(a)P.

Stacja do pomiarów manualnych znajduje się w  tej samej lokalizacji, w której w 2021 roku prowadzono pomiary automatyczne i manualne przy użyciu mobilnej stacji monitoringu powietrza.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane będą w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Dodatkowo informujemy, że miasto Opatów znajduje się w ”strefie świętokrzyskiej” podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. Wyniki uzyskane w 2022 roku w tym mieście zostaną uwzględnione w ocenie jakości powierza za rok 2022.

Pobornik pyłu zawieszonego PM10 w Opatowie

Pobornik pyłu zawieszonego PM10 w Opatowie