Główny inspektorat ochrony środowiska
Zamknięcie stacji pomiarowej w Kielcach przy ul. Kusocińskiego

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2021 roku zakończono pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu na stacji w Kielcach przy ul. Kusocińskiego.

Obecnie w Kielcach działają 4 stacje monitoringu powietrza, w tym 3 automatyczne, z których wyniki dostepne są na mapie Bieżących danych pomiarowych. Wyniki z tych stacji zapewniają bieżącą informację o jakości powietrza i pozwalają na wykonywanie ocen jakości powietrza dla strefy miasto Kielce.

Dane ze stacji przy ul. Kusocińskiego z lat 2008-2021 są dostępne w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach za wieloletnią współpracę, która umożliwiła GIOŚ prowadzenie monitoringu zanieczyszczeń powietrza w tym rejonie miasta, a dane ze stacji przez wiele lat mogły służyć do analiz jakości powietrza w Kielcach.