Główny inspektorat ochrony środowiska
Wpływ fajerwerków na stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu w województwie kujawsko - pomorskim

Jakość powietrza atmosferycznego zależy od wielu czynników. Czynniki te  charakteryzują się oddziaływaniem ciągłym (np. emisja komunikacyjna), sezonowym (np. emisja z ogrzewania) oraz epizodycznym. Do ostatniej grupy zaliczyć można fajerwerki, używane na dużą skalę w noc sylwestrową.

Na podstawie danych zebranych ze stacji pomiarowych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego, należących do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, stwierdzono znaczący wpływ fajerwerków na zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5.

Pył zawieszony PM10 w noc sylwestrową 2021/2022 mierzono w województwie kujawsko - pomorskim na 11 automatycznych stanowiskach pomiarowych, a pył zawieszony PM2,5 na 6 stanowiskach. Dla godzin od 21:00 dnia 31 grudnia 2021 r. do 4:00 dnia 1 stycznia 2022 roku obliczono średnie stężenia ze wszystkich stacji w województwie. Zostały one zaprezentowane jako czerwone linie na poniższych dwóch wykresach. Dodatkowo, pozostałymi kolorami na poniższych wykresach oznaczono stężenia zmierzone na poszczególnych stacjach pomiarowych.

W przypadku pyłu zawieszonego PM10 uwagę zwracają trzy stacje, na których wystąpił największy wzrost zanieczyszczeń po północy: w Nakle nad Notecią przy ul. Św. Wawrzyńca - KpNaklWawrzy (wzrost o 71,60 µg/m3), w Solcu Kujawskim przy ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota” – KpSolecRowecMOB (o 53,90 µg/m3) i w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej – KpBydWarszaw (o 49,10 µg/m3). Wzrostu stężeń nie odnotowano na stacjach w Inowrocławiu przy ul. Solankowej, w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego i na dwóch stacjach we Włocławku (przy ul. Kaliskiej i przy ul. Okrzei).

Natomiast w przypadku pyłu zawieszonego PM2,5 wyróżniły się dwie stacje: w Nakle nad Notecią - KpNaklWawrzy (wzrost stężenia po północy o 64,80 µg/m3) i w Solcu Kujawskim - KpSolecRowecMOB (wzrost o 47,60 µg/m3).

Ciekawych wniosków dostarcza analiza wyników pomiarów zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 z dziesięciu nocy sylwestrowych (od 2012 do 2021 roku) z dwóch wybranych stacji pomiarowych: w Bydgoszczy przy Placu Poznańskim i w Toruniu przy ul. Przy Kaszowniku. Największy wzrost stężenia po północy odnotowano w Bydgoszczy w noc sylwestrową 2015/2016 (wzrost o 157,6 µg/m3) i 2013/2014 (wzrost o 148,8 µg/m3), a w Toruniu w noc sylwestrową 2019/2020 (wzrost o 111,1 µg/m3) i 2016/2017 (wzrost o 94,2 µg/m3). Na obu stacjach pomiarowych ostatnie dwie noce sylwestrowe (2020/2021 i 2021/2022) wyróżniały się prawie niezauważalnymi zmianami stężeń pyłu PM10 po północy, co może mieć związek z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19.