Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowej manualnej stacji monitoringu jakości powietrza w Wejherowie

W dniu 27 grudnia 2021 roku, w Wejherowie przy ul. Dworcowej 7 uruchomiona została nowa manualna stacja monitoringu jakości powietrza tła miejskiego. Od dnia 1 stycznia  2022 roku stacja została włączona do sieci pomiarów Państwowego Monitoringu Środowiska.

Na stacji prowadzone są  pomiary manualne obejmujące: pył zawieszony PM10 oraz benzo(a)piren zawarty w pyle zawieszonym PM10.

Wyniki uzyskane na nowej stacji w Wejherowie zostaną uwzględnione po raz pierwszy w ocenie jakości powietrza za rok 2022.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane będą w „Banku danych pomiarowych” Portalu Jakości Powietrza GIOŚ.