Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora BTEX na stacji Oświęcim, ul. Bema

Informujemy, że brak pomiarów beznzenu na stacji Oświęcim, ul. Bema spowodowany jest awarią analizatora BTEX.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.