Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 09.01.2022 r. na stacji:

  • Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej – 106 µg/m3

oraz o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.01.2022 r. Prognozowane na dzień 10.01.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat suski oraz powiat krakowski.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.