Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dnia 11.01.2022 oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 12.01.2022 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu, stwierdzono przekroczenie poziomu informowania (100 µg/m3) w powiatach chojnickim i lęborskim.

Prognozowane na dzień 12.01.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmują: powiat chojnicki, lęborski i kościerski.

Szczegółowe informacje w powiadomieniu.