Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria chromatografu na stacji przy ul. Przy Kaszowniku w Toruniu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że w związku z awarią reduktora gazu, na stacji pomiarowej przy ul. Przy Kaszowniku w Toruniu został wyłączony analizator BTX. Od godziny 11:00 w dniu 11.01.2022 r. nie są na tej stacji prowadzone pomiary BTX (benzen, etylobenzen, toluen, o-ksylen oraz m,p-ksylen).

Podjęte zostały działania w celu jak najszybszego usunięcia awarii.