Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA –ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

W dniu 16.01.2022 r. w  powiecie kłodzkim istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).