Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie analizatora BTX z Ciechocinka do Włocławka

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na 2022 rok, od 3 stycznia 2022 roku analizator BTX (benzen, toluen, m,p-ksylen, o-ksylen, etylobenzen) został przeniesiony ze stacji przy ul. Tężniowej w Ciechocinku do stacji przy ul. Kaliskiej we Włocławku.

Dane z automatycznych pomiarów benzenu już są dostępne na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.