Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów tlenków azotu ze stacji w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary  tlenków azotu na  stacji monitoringu jakości powietrza w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)