Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie mobilnej stacji monitoringu powietrza z Milicza do Lwówka Śląskiego

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2022, mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, która w 2021 roku mierzyła jakość powietrza w Miliczu przy ul. przy ul. Armii Krajowej 7, w 2022 roku została przeniesiona do Lwówka Śląskiego i zlokalizowana przy al. Wojska Polskiego 1A.

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu B(a)P.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Stacja monitoringu jakości powietrza, która została przywieziona z Milicza do Lwówka Śląskiego. Pomiary będą prowadzone przez cały 2022 r.

Uzyskane w 2022 roku na stacji mobilnej w Lwówku Śląskim zostaną uwzględniane w ocenie jakości powierza za rok 2022.