Główny inspektorat ochrony środowiska
Plany działań krótkoterminowych w zakresie pyłu zawieszonego PM10 dla strefy aglomeracja szczecińska i miasto Koszalin

W dniu 07 grudnia 2021 r. przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, zostały przyjęte plany działań krótkoterminowych w zakresie pyłu zawieszonego PM10 dla strefy aglomeracja szczecińska i miasto Koszalin – odpowiednio Uchwała Nr XXX/352/21 oraz Uchwała Nr XXX/353/21. Uchwały opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 grudnia 2021 roku, poz. 5889 i 5891.