Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w dostępie do bierzących wyników pomiarów BTX na stacji w Olsztynie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie informuje o przerwie w dostępie do wyników pomiarów BTX- etylobenzen, ksylen, mpksylen, oksylen, toluen, benzen na stacji w Olsztynie. Przerwa potrwa do 7 lutego, spowodowana jest pracami serwisowymi.