Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowego stanowiska na stacji monitoringu powietrza w Chełmie przy ul. Połanieckiej

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2022 (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/monitoring), od 1 stycznia 2022 roku na stacji w Chełmie przy ul. Połanieckiej  uruchomione zostały nowe manualne stanowiska pomiarowe: arsenu As, kadmu Cd, niklu Ni, ołowiu Pb.

Dane z manualnych pomiarów: arsenu As, kadmu Cd, niklu Ni, ołowiu Pb, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives).

Wyniki pomiarów z nowo utworzonych stanowisk uwzględniane będą w ocenach jakości powietrza, wykonywanych dla strefy  lubelskiej w województwie lubelskim.

 

Stacja monitoringu powietrza w Chełmie przy ul. Połanieckiej.