Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu PM10 ze stacji w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary  pyłu PM10 na  stacji monitoringu jakości powietrza w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)