Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów Pyłu na stacji pomiarowej w Oławie

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary pyłu PM10 na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Oławie przy ul.  Żołnierzy AK 9.