Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia wykonywania pomiarów na stacji zlokalizowanej w miejscowości Liniewko Kościerskie

Informujemy, że dnia 31.01.2022 roku została naprawiona usterka na stacji zlokalizowanej w miejscowości Liniewko Kościerskie.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/).