Główny inspektorat ochrony środowiska
Brak wyników pyłu zawieszonego PM10 ze stacji w Oławie (awaria)

Informujemy, że od godz. 20.00 w dniu 29.01.2022 r. z powodu awarii pyłomierza brak jest na stronie internetowej wyników pyłu zawieszonego PM10 ze stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej przy ul. Żołnierzy AK 9, Oława.

Za brak danych przepraszamy.