Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przywróceniu dostępności pomiarów na stacji w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej.

Informujemy, że po usunięciu awarii dostępne są juz wyniki pomiarów ze  stacji monitoringu jakości powietrza w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)