Główny inspektorat ochrony środowiska
Awarie na stacjach w Skawinie na os. Ogrody i w Tarnowie przy ul. Bitwy pod Studziankami.

Informujemy, że brak wyników pomiarów jakości powietrza na stacji w Tarnowie przy ul. Bitwy Pod Studziankami spowodowany jest awarią systemu łączności, natomiast brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Skawinie na os. Ogrody spowodowany jest awarią miernika.

Awarie zostaną usuniętw w możliwie jak najkrótszym czasie.