Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10

W dniu 15.02.2022 r. w Nowej Rudzie wystąpiło przekroczenie poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 117 µg/m3.

Przewidywana poprawa jakości powietrza w dniu 16.02.2022 r.