Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze informuje, iż na podstawie „Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do określania ryzyka przekroczeń dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych  zanieczyszczeń w powietrzu oraz przekazywania informacji o stwierdzonym ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu tych poziomów” oraz pomiarów wykonanych w okresie 01.02.2019 r. - 31.01.2020 r. stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia w 2020 roku poziomu docelowego określonego jako stężenie średnio roczne  benzo(a)pirenu (1 ng/m3).

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.