Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia w 2022 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze informuje, iż na podstawie pomiarów wykonanych w okresie 01.02.2021 r. - 31.01.2022 r. stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia w 2022 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego  (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.