Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przywróceniu dostępności pomiarów na stacji w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej.

Informujemy, że po usunięciu awarii dostępne są juz wyniki pomiarów ze  stacji monitoringu jakości powietrza w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)