Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 01 marca 2022 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3 ) na części województwa pomorskiego (powiaty: kościerski, kartuski).

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.