Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w powiecie m. Łomża i powiecie grajewskim

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3 ) w dniu 01.03.2022r.  na części województwa podlaskiego (powiaty: m. Łomża i grajewski).

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.