Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczenia poziomu informowania oraz ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 1 marca 2022 r. wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w Kościerzynie  - stężenie średniodobowe wynosiło 109,4 µg/m3.

W dniu 02.03.2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3) na stacji w Kościerzynie. 

Natomiast prognozowane przekroczenie poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu PM10 może wystąpić na stacjach w Gdyni, Gdańsku, Lęborku i Chojnicach. Obejmuje powiaty: powiat miasto Gdańsk, powiat miasto Gdynia, powiat Lęborski, powiat Chojnicki.

Treść powiadomienia znajduje się w plikach do pobrania.