Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów ozonu na stacji we Floriance.

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary  ozonu na  stacji monitoringu jakości powietrza we Floriance. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)