Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania pyłu PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku informuje o przekroczeniu w dniu 2.03.2022 r. poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).

W dniu 2.03.2022 r. odnotowano przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 jako stężenie 24-godzinne na dwóch stacjach pomiarowych w województwie pomorskim, zlokalizowanych w :

  1. Kościerzynie, ul. Targowa - wartość stężenia 24-godzinnego wyniosła 106,4 μg/m3,
  2. Chojnicach, plac Emsdetten – 102,5 µg/m3,

Prognoza na dzień 3.03.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, nie wskazuje na ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego ani informowania na terenie województwa pomorskiego.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.