Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 02.03.2022 r. na stacji Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej – 118,8 µg/m3, oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 03.03.2022 r.
Prognozowane na dzień 03.03.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: chrzanowski, krakowski, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, suski, wadowicki, wielicki, oraz miasta na prawach powiatu: Kraków i Nowy Sącz.

 

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.