Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ w Kłodzku przy ul. Szkolnej i Nowej Rudzie przy ul. Jeziornej za okres od 07.03.2021r. do 08.03.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia w roku 2022 średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) na terenie miast: Kłodzko i  Nowa Ruda.