Główny inspektorat ochrony środowiska
"Uchwała antysmogowa" dla stref województwa lubelskiego

Uchwała  nr XXIII/388/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;