Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie  informuje  o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu dla pyłu zawieszonego PM2,5.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania