Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w Bydgoszczy, Grudziądzu i Nakle nad Notecią w dniu 22.03.2022 r. oraz o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego i informowania w dniu 23.03.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że w dniu 22.03.2022 r. odnotowano przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 jako stężenie 24-godzinne na trzech stacjach pomiarowych w województwie kujawsko – pomorskim:

  • Przy Placu Poznańskim w Bydgoszczy (stężenie 24-godzinne wyniosło 124,0 µg/m3,
  • przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu (stężenie 24-godzinne wyniosło 139,6 μg/m3),
  • przy ul. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią (stężenie 24-godzinne wyniosło 106,2 μg/m3 przy poziomie informowania wynoszącym 100 μg/m3).

Prognoza na dzień 23.03.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, wykazuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu i na terenie powiatu nakielskiego oraz ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w Inowrocławiu i w Solcu Kujawskim.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.