Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji Kraków os. Wadów

Informujemy, że brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji Kraków os. Wadów, spowodowany jest awarią systemu łączności.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.