Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria dwóch analizatorów (dwutlenku siarki i tlenków azotu) na stacji w Inowrocławiu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że na stacji pomiarowej przy ul. Solankowej w Inowrocławiu w dniu 10.03.2022 r. wystąpiła awaria pompy, w związku z czym nie są obecnie prowadzone pomiary dwutlenku siarki i tlenków azotu.

Podjęte zostały działania w celu jak najszybszego usunięcia awarii.