Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 14.03.2022 r. Prognozowane na dzień 14.03.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat suski oraz powiat nowotarski z wyłączeniem gmin Rabka-Zdrój i Szczawnica.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.