Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 15.03.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o ryzyku wystąpienia w dniu 15.03.2022 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w mieście Bydgoszcz - osiedle Bocianowo, mieście Grudziądz oraz Nakło nad Notecią.

Prognoza na dzień 15.03.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, wykazuje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w mieście Bydgoszcz - osiedle Bocianowo, mieście Grudziądz oraz Nakło nad Notecią.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.