Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie  informuje o przekroczeniu poziomu informowania w dniu 15.03.2022 r. i o wystąpieniu w dniu 16.03.2022 r. ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.