Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 15.03.2022 oraz ryzyku przekroczenia poziomu informowania w powiecie m. Łomża i powiecie grajewskim w dn. 16.03.2022

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (119,9 µg/m3 ) na obszarze powiatu m. Łomża oraz wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3 ) w dniu 16.03.2022r.  na części województwa podlaskiego (powiaty: m. Łomża i grajewski).

 

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania