Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego w powietrzu w dniu 15.03.2022 r. i ryzyku dalszych przekroczeń w dniu 16.03.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o przekroczeniu w dniu 15.03.2022 r. poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).

W dniu 15.03.2022 r. odnotowano przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 jako stężenie 24-godzinne na jednej stacji pomiarowej  w województwie kujawsko - pomorskim, zlokalizowanej przy:

  1. ul. Piłsudskiego w Grudziądzu - wartość stężenia 24-godzinnego wyniosła 104,5 μg/m3

Ponadto, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o ryzyku wystąpieniu w dniu 16.03.2022 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w mieście Grudziądzu.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.