Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 17.03.2022 r.

Prognozowane na dzień 17.03.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat myślenicki, powiat oświęcimski, powiat suski, powiat chrzanowski oraz miasta na prawach powiatu: Nowy Sącz, Tarnów i Kraków.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.