Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 17 marca 2022 r. wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w Nowej Rudzie  - stężenie średniodobowe wynosiło 124 µg/m3.

W dniu 18.03.2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).  Prognozowane przekroczenie obejmuje powiat kłodzki i lwówecki.