Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku siarki w 2022 r.

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia w 2022 r. przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku siarki w powietrzu na części województwa mazowieckiego.

Treść powiadomienia dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.