Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 18 marca 2022 r. wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w Kłodzku - stężenie średniodobowe wynosiło 102 µg/m3.

W dniu 19.03.2022 nie prognozuje się przekroczeń poziomu informowania.