Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie przesyłu danych ze stacji w Wałbrzychu

 Informujemy, że po zakończeniu  prac remontowych prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie stacji pomiarowej w Wałbrzychu wyniki ze stacji są dostępne na Portalu Jakości Powietrza.