Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10 w Grudziądzu oraz poziomu informowania w Bydgoszczy, Toruniu i Inowrocławiu w dniu 19.03.2022r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) w mieście Grudziądz oraz o ryzyku przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w Bydgoszcz, Toruniu i Inowrocławiu w dniu 19.03.2022 r.

Prognoza na dzień 19.03.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, wskazuje na ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego w Grudziądzu oraz na ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w Toruniu, Bydgoszczy i Inowrocławiu.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.